Rougo ni Sonaete Isekai de 8-manmai no Kinka wo Tamemasu เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Rougo ni Sonaete Isekai de 8-manmai no Kinka wo Tamemasu เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ

เรื่องย่อ

Rougo ni Sonaete Isekai de 8-manmai no Kinka wo Tamemasu เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 1-2 ซับไทย จบแล้ว

วันหนึ่ง มิซึฮะตกจากหน้าผาและถูกส่งไปยังโลกยุคกลางของยุโรป! หลังจากเผชิญหน้ากับฝูงหมาป่าที่เฉียดตาย เธอก็ตระหนักว่าเธอสามารถเดินทางระหว่างสองโลกได้ โลกนี้และโลกของเธอเอง ใช้ประโยชน์จากความสามารถนี้ มิซึฮะตัดสินใจที่จะอยู่ในทั้งสองโลกและคำนวณว่าเธอต้องการ 80,000 เหรียญทองเพื่อที่จะเกษียณได้! ตอนนี้ Mitsuha ต้องหาวิธีต่างๆ เพื่อรวบรวมเหรียญทองของเธอ!Saving 80,000 Gold in Another World for My Retirement

Characters : Yamano, Mitsuha-Colette-Sabine-Thing-Tobias-Yamano, Tsuyoshi-Erene

ดูอนิเมะ   ดูหนังออนไลน์

 

 

Rougo ni Sonaete Isekai เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 01 ซับไทย
Rougo ni Sonaete Isekai เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 02 ซับไทย
Rougo ni Sonaete Isekai เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 03 ซับไทย
Rougo ni Sonaete Isekai เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 04 ซับไทย
Rougo ni Sonaete Isekai เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 05 ซับไทย
Rougo ni Sonaete Isekai เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 06 ซับไทย
Rougo ni Sonaete Isekai เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 07 ซับไทย
Rougo ni Sonaete Isekai เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 08 ซับไทย
Rougo ni Sonaete Isekai เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 09 ซับไทย
Rougo ni Sonaete Isekai เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 10 ซับไทย
Rougo ni Sonaete Isekai เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 11 ซับไทย
Rougo ni Sonaete Isekai เก็บเงินต่างโลก 8 หมื่นเหรียญ ไว้ใช้ยามเกษียณไงคะ ตอนที่ 12 ซับไทย จบแล้ว
Fantasy Isekai ดูอนิเมะ ยังไม่จบ อนิเมะซับไทย
Felix Film ซับไทย