Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 1-12 ซับไทย

ในโลกอันกว้างใหญ่ เครื่องบินมาบรรจบกันและหลายเผ่าพันธุ์ก็เติบโต การรวมตัวกันของความสามารถพิเศษที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้น ที่ซึ่งสิ่งมีชีวิตสูงสุดจากระนาบล่างออกมาทีละคน ในดินแดนอันไร้ขอบเขตนี้ พวกเขาได้สานต่อตำนานอันน่าหลงใหลที่สร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความชื่นชม มุ่งสู่เส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่

ดูอนิเมะจีน

Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 01 ซับไทย
Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 02 ซับไทย
Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 03 ซับไทย
Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 04 ซับไทย
Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 05 ซับไทย
Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 06 ซับไทย
Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 07 ซับไทย
Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 08 ซับไทย
Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 09 ซับไทย
Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 10 ซับไทย
Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 11 ซับไทย
Da Zhu Zai Nian Fan (The Great Ruler) ศึกจักรพรรดิ์สวรรค์ ตอนที่ 12 ซับไทย
Action Adventure Fantasy Martial Arts Romance ดูอนิเมะ ยังไม่จบ อนิเมะจีน อนิเมะซับไทย
Motion Magic ซับไทย