Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 1-12 ซับไทย
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 1-12 ซับไทย

เรื่องย่อ

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 1-12 ซับไทย จบแล้ว

ดูอนิเมะ VRMMO รูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “One More Free Life Online” เปิดตัวแล้ว เขาเข้าสู่ระบบเป็นอวาตาร์เด็กหนุ่มที่เรียกว่า “เอิร์ธ” Taichi Tanaka (อายุ 38 ปี โสด) มีงานประจำในออฟฟิศและสนุกกับการเล่นวิดีโอเกมในเวลาว่าง ในโลกที่ผู้เล่นมีอิสระที่จะทำตามที่พวกเขาต้องการ เขาตัดสินใจที่จะเชี่ยวชาญทักษะที่ถูกมองว่าไร้ประโยชน์! เขาปรุงยาที่ยุ่งยากเกินกว่าจะทำ ปรุงอาหารที่อร่อยเกินไป และใช้อาวุธดั้งเดิมที่แปลกประหลาดเพื่อล่าสัตว์ประหลาด…ในอนิเมะ

 

Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 01 ซับไทย
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 02 ซับไทย
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 03 ซับไทย
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 04 ซับไทย
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 06 ซับไทย
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 08 ซับไทย
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 05 ซับไทย
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 07 ซับไทย
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 08 ซับไทย
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 09 ซับไทย
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 10 ซับไทย
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 11 ซับไทย
Toaru Ossan no VRMMO Katsudouki กิจกรรม VRMMO ของมนุษย์ลุง ตอนที่ 12 ซับไทย จบแล้ว
Action Adventure Comedy Fantasy Video Game จบแล้ว ดูอนิเมะ อนิเมะซับไทย
Maho Film ซับไทย