Gintama กินทามะ ปี 6-10 ตอนที่ 253-367 ซับไทย จบแล้ว
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Gintama กินทามะ ปี 6-10 ตอนที่ 253-367 ซับไทย จบแล้ว

เรื่องย่อ

Gintama กินทามะ ปี 6-10 ตอนที่ 253-367 ซับไทย จบแล้ว

ญี่ปุ่นในยุคเอโดะถูกรุกรานโดยมนุษย์ต่างดาว แต่ทำให้ประเทศเจริญขึ้นอย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น เรื่องราวจะโฟกัสไปที่ กินโทกิ อดีตนักปฏิวัติ ที่มาเปิดสำนักงานที่รับแก้ปัญหาสารพัดให้คนอื่น

ใครว่าชีวิตลูกผู้ชายมันง่าย?
 銀魂’

Gintama, MAL , เรื่องอื่นๆคลิ๊กเลย!!! 

Gintama logo

Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 01 (266) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 02 (267) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 03 (268) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 04 (269) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 05 (270) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 06 (271) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 07 (272) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 08 (273) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 09 (274) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 10 (275) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 11 (276) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 12 (277) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 13 (278) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 14 (279) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 15 (280) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 16 (281) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 17 (282) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 18 (283) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 19 (284) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 20 (285) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 21 (286) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 22 (287) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 23 (288) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 24 (289) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 25 (290) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 26 (291) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 27 (292) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 28 (293) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 29 (294) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 30 (295) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 31 (296) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 32 (297) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 33 (298) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 34 (299) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 35 (300) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 36 (301) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 37 (302) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 38 (303) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 39 (304) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 40 (305) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 41 (306) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 42 (307) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 43 (308) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 44 (309) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 45 (310) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 46 (311) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 47 (312) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 48 (313) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 49 (314) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 50 (315) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ 51 (316) ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ OAD 1 ซับไทย
Gintama 2015 กินทามะ ปี7 ตอนที่ OAD 2 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (14) ตอนที่ 342 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (15) ตอนที่ 343 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (16) ตอนที่ 344 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (17) ตอนที่ 345 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (18) ตอนที่ 346 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (19) ตอนที่ 347 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (20) ตอนที่ 348 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (21) ตอนที่ 349 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (22) ตอนที่ 350 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (23) ตอนที่ 351 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (24) ตอนที่ 352 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (25) ตอนที่ 353 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (26) ตอนที่ 354 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (27) ตอนที่ 355 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (28) ตอนที่ 356 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (29) ตอนที่ 357 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (30) ตอนที่ 358 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (31) ตอนที่ 359 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (32) ตอนที่ 360 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (33) ตอนที่ 361 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (34) ตอนที่ 362 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (35) ตอนที่ 363 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (36) ตอนที่ 364 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (37) ตอนที่ 365 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (38) ตอนที่ 366 ซับไทย
Gintama (2017) กินทามะ ปี 10 (39) ตอนที่ 367 จบ ซับไทย
Action Comedy Historical Parody Samurai Sci-Fi Shounen จบแล้ว ดูอนิเมะ อนิเมะซับไทย
Sunrise ซับไทย

ใส่ความเห็น