Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 1-16 ซับไทย ยังไม่จบ
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 1-16 ซับไทย ยังไม่จบ

เรื่องย่อ

Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 1-16 ซับไทย ยังไม่จบ

Nights with a Cat

อ่านเรื่องย่อคลิ๊ก!!!

เรื่องนี้ เป็นเรื่องของ Fuuta ชายหนุ่มที่กลับมาบ้านอย่างเหน็ดเหนื่อยในตอนกลางคืน สิ่งที่เขาอยากทำมากที่สุดคือการใช้เวลาอยู่กับแมวของเขา ที่มีนิสัยลึกลับเสียจนไม่รู้ว่าจะรับมืออย่างไร

夜は猫といっしょ
Characters : Kyuruga-Pii-chan -Fuuta-kun

ดูอนิเมะ

 

 

Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 01 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 02 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 03 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 04 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 05 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 06 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 07 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 08 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 09 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 10 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 11 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 12 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 13 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 14 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 15 ซับไทย
Nights with a Cat ค่ำคืนกับแมวเมียว ตอนที่ 16 ซับไทย
Comedy ซับไทย ยังไม่จบ อนิเมะทั้งหมด
Studio PuYUKAI ซับไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

*

*

*