Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 1-23 ซับไทย จบแล้ว
Facebook Twitter
Facebook Twitter

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 1-23 ซับไทย จบแล้ว

เรื่องย่อ

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 1-23 ซับไทย

ประชาชนในราชอาณาจักรดูถูกเจ้าชาย บอจจิผู้ซึ่งไม่สามารถได้ยินหรือพูดได้ พวกเขาเรียกเขาว่า “เจ้าชายไร้ประโยชน์” ดูอนิเมะขณะที่เยาะเย้ยความโง่เขลาของเขา อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Bojji อาจไม่แข็งแรงทางร่างกาย แต่เขาก็ไม่ได้อ่อนแอทางจิตใจอย่างแน่นอน เมื่อมีโอกาสได้พบกับเงาเงาน่าจะทำให้เขาต้องบอบช้ำ กลับทำให้เขาเชื่อว่าเขาได้พบเพื่อนคนหนึ่งท่ามกลางคนที่เลือกที่จะสังเกตเห็นข้อบกพร่องของเขาเท่านั้น เขาเริ่มพบกับคาเงะ เงาเป็นประจำ จนถึงจุดที่แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่มีฤทธิ์กัดกร่อนก็เริ่มอุ่นขึ้นกับเขา มิตรภาพที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ของ Kage และ Bojji เป็นรากฐานของการเดินทางของเจ้าชาย ซึ่งเป็นสถานที่ที่เขาตั้งใจจะเอาชนะความกลัวและความไม่มั่นคงของเขา แม้จะต้องเผชิญกับการเยาะเย้ยอย่างต่อเนื่อง Bojji ก็มุ่งมั่นที่จะเติมเต็มความปรารถนาที่จะเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะเป็นได้ บน tiktok รบชมเนอหายอดนยมจากผสรางตอไปน araragi channel 

 王様ランキング King Ranking

Ranking of Kings , ดูอนิเมะ

Ousama Ranking logo

Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 01 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 02 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 03 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 04 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 05 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 06 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 07 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 08 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 09 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 10 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 11 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 12 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 13 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 14 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 15 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 16 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 17 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 18 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 19 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 20 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 21 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 22 ซับไทย
Ousama Ranking อันดับพระราชา ตอนที่ 23 ซับไทย จบแล้ว
Fantasy Adventure จบแล้ว ดูอนิเมะ อนิเมะซับไทย
Wit Studio ซับไทย

ใส่ความเห็น