A Record of a Mortal’s Journey to Immortality 2  คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2
Facebook Twitter
Facebook Twitter

A Record of a Mortal’s Journey to Immortality 2 คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2

เรื่องย่อ

A Record of a Mortal’s Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน ภาค2

ตอนที่ 1-51 ซับไทย ยังไม่จบ

Anime-Seiko-Logo

ดูอนิเมะจีน
ภาคต่อ 2nd Season ของ  คัมภีร์วิถีเซียน ภาค 2 เจ้าบื้อที่สอง หานลี่ เด็กหนุ่มธรรมดาสามัญได้รับวาสนาให้ไปเข้าทดสอบเป็นศิษย์ในสำนักเล็กๆ แห่งหนึ่ง ทำให้เขาได้รู้จักกับโลกใบใหม่ที่หนุ่มน้อยชนบทอย่างเขาใฝ่ฝันอยากสัมผัสกับมันมาโดยตลอด ในโลกแห่งเซียน เหล่าผู้บำเพ็ญเพียรต่างฝึกฝนค้นหาเส้นทางเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นนิรันดร์ทว่าเส้นทางที่แม้กระทั่งผู้บำเพ็ญเพียรซึ่งมีพรสวรรค์สูงส่งแต่กำเนิดยังต้องผ่านความยากลำบากเท่าไหร่กว่าจะไปถึงจุดนั้น แล้วเด็กหนุ่มดูอนิเมะจีนปุถุชนเช่นเขาจะทำได้หรือ?ด้วยความสามารถอันธรรมดาสามัญของเขาจะเอาตัวรอดในโลกแห่งเซียนได้อย่างไร?เส้นทางแห่งความสำเร็จช่างอยู่ห่างไกลเสียเหลือเกิน…
Synonyms: A Record of a Mortal’s Journey to Immortality ,Fanren Xiu Xian Chuan: Mo Dao Zheng Feng ,Martial Cultivation Biography Season 2

凡人修仙传 魔道争锋
Type: ONA
Episodes: 25
Genres: ActionAdventureFantasy
Themes: Historical, Martial Arts
Duration: 19 min. per ep.
Rating: PG-13 –

ดูอนิเมะซับไทย Fanren Xiu Xian Chuan: Mo Dao Zheng Feng

A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 01 (22) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 02 (23) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 03 (24) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 04 (25) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 05 (26) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 06 (27) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 07 (28) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 08 (29) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 09 (30) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 10 (31) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 11 (32) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 12 (33) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 13 (34) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 14 (35) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 15 (36) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 16 (37) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 17 (38) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 18 (39) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 19 (40) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 20 (41) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 21 (42) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 22 (43) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 23 (44) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 24 (45) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 25 (46) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 26 (47) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 27 (48) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 28 (49) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 29 (50) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 30 (51) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 31 (52) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 32 (53) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 33 (54) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 34 (55) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 35 (56) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 36 (57) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality คัมภีร์วิถีเซียน (ภาค2) ตอนที่ 37 (58) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 38 (59) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 39 (60) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 40 (61) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 41 (62) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 42 (63) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 43 (64) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 44 (65) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 45 (66) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 46 (67) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 47 (68) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 48 (69) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 49 (70) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 50 (71) ซับไทย
A Record of a Mortals Journey to Immortality (ภาค2) ตอนที่ 51 (72) ซับไทย
Action Adventure Fantasy Historical Martial Arts ดูอนิเมะ ยังไม่จบ อนิเมะจีน อนิเมะซับไทย
ภาค 2 ซับไทย

ใส่ความเห็น